Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Techniczna
Strona główna Wydziału

Praktyki studenckie


Po 3. roku studenci I stopnia studiów muszą (zgodnie ze standardami nauczania) odbyć 4-tygodniową praktykę zawodową. Celem takich praktyk jest w pierwszym rzędzie wprowadzenie młodych ludzi w zorganizowana działalność zawodowa polegająca na wykonywaniu - pod kierunkiem przełożonych - określonych zadań. Dla studentów kierunku fizyka techniczna praktyka będzie w zależności od kierunku dyplomowania pokrewna tematyce ostatniego semestru. Kryterium efektywności praktyk jest dobór odpowiednich instytucji (zwłaszcza przedsiębiorców), którzy zagwarantują stosowny ich program. W związku z tym Wydział, a konkretnie - kierownictwo projektu - odpowiedzialny będą za wyszukiwanie podmiotów (w całej Polsce), w których odbywane praktyki będą odpowiadały powyższym kryteriom. Przedmiotowe wsparcie przewidziane zostało dla łącznie 60 studentów.

  • PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW PRAKTYK PDF Icon    KL  agh  UE

  • Strona główna Uczelni