Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Techniczna
Strona główna Wydziału

Wyjazdy studyjne


Wyjazdy studyjne to corocznie organizowane wycieczki studentów kierunku fizyka techniczna do ośrodków naukowych oraz przemysłowych w Polsce (2 wyjazdy), wykorzystujących nowe technologie w kontekście fizyki technicznej (np. elektrownie jądrowe, prężne JBR-y oraz OBRy). Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych zastosowań zdobywanej przez nich wiedzy oraz podniesienie efektywności procesu edukacji. Grupy wyjazdowe będą liczyć do 15-stu lub do 30-stu uczestników.KL  agh  UE

Strona główna Uczelni